OFFSHORE NORGE
/Rebranding.
 back to work



            Norsk olje og gass forening har en stor og avgjørende
            rolle i den norske oljeindustrien.
            Våren 2022 startet prosessen med navnebytte og da også
            prosessen med en ny logo og grafsik profil.

            Jeg fikk gleden av og holde i denne prosessen og designe
            logoen. Etter flere mnd arbeid kunne vi til slutt si oss
            klare med prosessen. Og igjen satt vi med en logo som
            representerer Luft, Hav & Grunn!
            Dette er Offshore Norges nye logo